POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Andrés Torres Argudo, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: www.casanovarest.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’Andrés Torres Argudo.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’Andrés Torres Argudo.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Andrés Torres Argudo adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a: antarvelon@gmail.com o en l’adreça: Barri Rovellats – La Bleda, C.P. 08731 – Sant Martí Sarroca (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Andrés Torres Argudo.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A Andrés Torres Argudo, tractarem les teves dades personals recaptades a través del lloc web:  www.casanovarest.com, amb les següents finalitats:

1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de www.casanovarest.com, per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en www.casanovarest.com.

3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de www.casanovarest.com i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis d’Andrés Torres Argudo, els termes de la qual i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Andrés Torres Argudo, excepte obligació legal.

Com a encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

(ENCARREGAT) Sr. Xavier Miralles amb domicili en C. Sant Josep, 62, 1-3 – 08221 Terrassa amb NIF/CIF núm. B65130387 presta serveis de manteniment web.

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent Enllaç: https://www.mirallesasociados.com/politica-de-privacidad/

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Andrés Torres Argudo no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Andrés Torres Argudo informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut d’el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una recerca criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual  www.casanovarest.com

Andrés Torres Argudo és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know-how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.casanovarest.com i els serveis oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.casanovarest.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Andrés Torres Argudo, encara sent gratuïts i/o de disposició pública.

Andrés Torres Argudo disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part d’Andrés Torres Argudo, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat d’Andrés Torres Argudo, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Andrés Torres Argudo i, en particular de:

• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d’Andrés Torres Argudo, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

• La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat. L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet. L’usuari indemnitzarà a Andrés Torres Argudo per les despeses que generés la imputació d’Andrés Torres Argudo en alguna causa de la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Andrés Torres Argudo realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Andrés Torres Argudo, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Andrés Torres Argudo.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Andrés Torres Argudo no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Andrés Torres Argudo sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis d’Andrés Torres Argudo que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

AVÍS LEGAL

Andrés Torres Argudo, amb CIF/NIF no: 25440115E i direcció a: Barri Rovellats – La Bleda, 08731 – Sant Martí Sarroca (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina web de: www.casanovarest.com
Que Andrés Torres Argudo consta inscrit en el Registre Mercantil de ________________________________________,
Tom ________, Foli ______, Secció ___a, Fulla ____________, inscripció ___a.
Amb els límits establerts en la llei, Andrés Torres Argudo no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen la seva pàgina web.
Els continguts i informació no vinculen a Andrés Torres Argudo ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
La pàgina d’Internet d’Andrés Torres Argudo pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Andrés Torres Argudo no pot controlar. Per tant, Andrés Torres Argudo no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’Andrés Torres Argudo o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés d’Andrés Torres Argudo.
Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Andrés Torres Argudo ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d’Andrés Torres Argudo amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.
L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: antarvelon@gmail.com o en l’adreça: Barri Rovellats – La Bleda, 08731 – Sant Martí Sarroca (Barcelona).